4480 Imóveis em Santarém

Venda Quinta T0

Sardoal, Sardoal, Santarém

225.000 €

Área: 11917 m²

Ver detalhes

Venda Quinta T2

Abrantes, Abrantes, Santarém

70.000 €

Área: 2000 m²

Ver detalhes

Venda Quinta T2

Mouriscas, Abrantes, Santarém

50.000 €

Área: 5600 m²

Ver detalhes

Venda Quinta T4

Rio Maior, Rio Maior, Santarém

750.000 €

Área: 600 m²

Ver detalhes

Venda Quinta T0

Casais, Tomar, Santarém

102.500 €

Área: 0 m²

Ver detalhes

Venda Quinta T0

Santo Estevão, Benavente, Santarém

289.000 €

Área: 150 m²

Ver detalhes

Venda Quinta T0

Serra, Tomar, Santarém

240.000 €

Área: 190 m²

Ver detalhes

Venda Quinta T0

S. Vicente do Paúl, Santarém, Santarém

238.000 €

Área: 200 m²

Ver detalhes

Venda Terreno Urbano T0

Envendos, Mação, Santarém

15.000 €

Área: 2600 m²

Ver detalhes

Venda Moradia T2

Mação, Mação, Santarém

27.500 €

Área: 0 m²

Ver detalhes

Venda Moradia T2

Amêndoa, Mação, Santarém

27.500 €

Área: 76 m²

Ver detalhes

Venda Moradia T2

Carvoeiro, Mação, Santarém

27.500 €

Área: 719 m²

Ver detalhes

Venda Moradia T3

Mação, Mação, Santarém

120.000 €

Área: 52 m²

Ver detalhes

Venda Moradia T3

Mação, Mação, Santarém

37.500 €

Área: 60 m²

Ver detalhes

Venda Moradia T3

Envendos, Mação, Santarém

45.000 €

Área: 260 m²

Ver detalhes